Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 13 Skytteholm SO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
13 Skytteholm SO 1501 15,9% 36,8% 18,7% 28,6% 2,8% 48,3% 51,7% 9,3%  
Summa 1501 15,9% 36,8% 18,7% 28,6% 2,8% 48,3% 51,7% 9,3%

http://www.val.se