Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 14 Skytteholm S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
14 Skytteholm S 1437 16,4% 37,9% 18,0% 27,8% 4,3% 45,2% 54,8% 5,4%  
Summa 1437 16,4% 37,9% 18,0% 27,8% 4,3% 45,2% 54,8% 5,4%

http://www.val.se