Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 15 Solna Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
15 Solna Centrum 1212 19,8% 34,5% 21,4% 24,3% 4,8% 50,3% 49,7% 10,8%  
Summa 1212 19,8% 34,5% 21,4% 24,3% 4,8% 50,3% 49,7% 10,8%

http://www.val.se