Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 16 Skytteholm SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
16 Skytteholm SV 1572 21,1% 33,2% 21,2% 24,4% 5,4% 47,3% 52,7% 7,3%  
Summa 1572 21,1% 33,2% 21,2% 24,4% 5,4% 47,3% 52,7% 7,3%

http://www.val.se