Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 17 Råsunda SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
17 Råsunda SV 1462 16,0% 36,1% 21,8% 26,1% 4,3% 46,2% 53,8% 7,8%  
Summa 1462 16,0% 36,1% 21,8% 26,1% 4,3% 46,2% 53,8% 7,8%

http://www.val.se