Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 20 Råsunda Filmstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
20 Råsunda Filmstaden 1471 13,9% 46,6% 21,7% 17,9% 2,8% 48,9% 51,1% 6,4%  
Summa 1471 13,9% 46,6% 21,7% 17,9% 2,8% 48,9% 51,1% 6,4%

http://www.val.se