Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 21 Råsunda N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
21 Råsunda N 1568 20,9% 40,9% 19,1% 19,0% 3,1% 50,6% 49,4% 7,0%  
Summa 1568 20,9% 40,9% 19,1% 19,0% 3,1% 50,6% 49,4% 7,0%

http://www.val.se