Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 22 Arenastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
22 Arenastaden 1255 22,2% 38,6% 17,0% 22,2% 4,0% 50,1% 49,9% 5,1%  
Summa 1255 22,2% 38,6% 17,0% 22,2% 4,0% 50,1% 49,9% 5,1%

http://www.val.se