Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 23 Råsunda SO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
23 Råsunda SO 1447 27,6% 39,0% 18,7% 14,7% 2,8% 49,6% 50,4% 5,7%  
Summa 1447 27,6% 39,0% 18,7% 14,7% 2,8% 49,6% 50,4% 5,7%

http://www.val.se