Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 24 Råsunda Ö - Hagalund NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
24 Råsunda Ö - Hagalund NV 1354 28,1% 34,4% 19,5% 17,9% 4,3% 50,3% 49,7% 9,5%  
Summa 1354 28,1% 34,4% 19,5% 17,9% 4,3% 50,3% 49,7% 9,5%

http://www.val.se