Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 25 Hagalund NO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
25 Hagalund NO 1579 20,1% 39,1% 22,0% 18,8% 4,4% 51,2% 48,8% 9,9%  
Summa 1579 20,1% 39,1% 22,0% 18,8% 4,4% 51,2% 48,8% 9,9%

http://www.val.se