Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 26 Hagalund N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
26 Hagalund N 1717 21,7% 37,3% 23,1% 17,9% 6,1% 49,3% 50,7% 15,7%  
Summa 1717 21,7% 37,3% 23,1% 17,9% 6,1% 49,3% 50,7% 15,7%

http://www.val.se