Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 27 Hagalund V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
27 Hagalund V 1478 19,5% 41,4% 18,9% 20,2% 2,7% 48,2% 51,8% 9,9%  
Summa 1478 19,5% 41,4% 18,9% 20,2% 2,7% 48,2% 51,8% 9,9%

http://www.val.se