Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 28 Hagalund S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
28 Hagalund S 1562 19,1% 34,6% 23,6% 22,8% 4,4% 48,8% 51,2% 15,5%  
Summa 1562 19,1% 34,6% 23,6% 22,8% 4,4% 48,8% 51,2% 15,5%

http://www.val.se