Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 30 Frösunda S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
30 Frösunda S 1668 20,9% 41,3% 19,2% 18,6% 3,8% 47,6% 52,4% 10,1%  
Summa 1668 20,9% 41,3% 19,2% 18,6% 3,8% 47,6% 52,4% 10,1%

http://www.val.se