Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 36 Råsunda NV - Näckrosen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
36 Råsunda NV - Näckrosen 1470 21,2% 43,2% 17,3% 18,3% 2,4% 47,8% 52,2% 5,7%  
Summa 1470 21,2% 43,2% 17,3% 18,3% 2,4% 47,8% 52,2% 5,7%

http://www.val.se