Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 41 Råsunda NO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
41 Råsunda NO 1229 33,5% 41,9% 15,8% 8,8% 2,8% 50,1% 49,9% 8,8%  
Summa 1229 33,5% 41,9% 15,8% 8,8% 2,8% 50,1% 49,9% 8,8%

http://www.val.se