Val till kommunfullmäktige i Lidingö - Ålder och kön - Gångsätra Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gångsätra Ö 1619 14,5% 32,4% 21,7% 31,4% 5,9% 47,1% 52,9% 4,9%  
Summa 1619 14,5% 32,4% 21,7% 31,4% 5,9% 47,1% 52,9% 4,9%

http://www.val.se