Val till kommunfullmäktige i Lidingö - Ålder och kön - Ekholmsnäs - Killinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekholmsnäs - Killinge 1221 18,5% 36,0% 22,9% 22,7% 7,0% 49,1% 50,9% 4,7%  
Summa 1221 18,5% 36,0% 22,9% 22,7% 7,0% 49,1% 50,9% 4,7%

http://www.val.se