Val till kommunfullmäktige i Vaxholm - Ålder och kön - Vaxholm Mitt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vaxholm Mitt 1377 15,8% 26,0% 22,0% 36,2% 6,3% 44,9% 55,1% 3,6%  
Summa 1377 15,8% 26,0% 22,0% 36,2% 6,3% 44,9% 55,1% 3,6%

http://www.val.se