Val till kommunfullmäktige i Nynäshamn - Ålder och kön - Nynäshamn 7 Via

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 7 Via 1553 14,2% 18,0% 21,4% 46,4% 4,7% 45,1% 54,9% 3,7%  
Summa 1553 14,2% 18,0% 21,4% 46,4% 4,7% 45,1% 54,9% 3,7%

http://www.val.se