Val till kommunfullmäktige i Knivsta - Ålder och kön - Södra Knivsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Knivsta 1616 24,6% 37,7% 22,0% 15,7% 8,2% 51,0% 49,0% 6,6%  
Summa 1616 24,6% 37,7% 22,0% 15,7% 8,2% 51,0% 49,0% 6,6%

http://www.val.se