Val till kommunfullmäktige i Knivsta - Ålder och kön - Västra Knivsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Knivsta 1441 15,8% 37,5% 23,6% 23,1% 5,9% 48,2% 51,8% 4,0%  
Summa 1441 15,8% 37,5% 23,6% 23,1% 5,9% 48,2% 51,8% 4,0%

http://www.val.se