Val till kommunfullmäktige i Tierp - Ålder och kön - Tierps köping södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tierps köping södra 1893 19,4% 27,4% 19,7% 33,6% 5,7% 46,7% 53,3% 8,0%  
Summa 1893 19,4% 27,4% 19,7% 33,6% 5,7% 46,7% 53,3% 8,0%

http://www.val.se