Val till kommunfullmäktige i Tierp - Ålder och kön - Tobo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tobo 798 16,0% 29,9% 28,2% 25,8% 5,4% 51,9% 48,1% 4,6%  
Summa 798 16,0% 29,9% 28,2% 25,8% 5,4% 51,9% 48,1% 4,6%

http://www.val.se