Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 58 Södra Gränby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
58 Södra Gränby 1186 21,5% 29,6% 22,3% 26,6% 7,4% 48,7% 51,3% 5,1%  
Summa 1186 21,5% 29,6% 22,3% 26,6% 7,4% 48,7% 51,3% 5,1%

http://www.val.se