Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 59 Norra Gränby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
59 Norra Gränby 862 22,9% 31,0% 23,8% 22,4% 6,1% 50,2% 49,8% 8,0%  
Summa 862 22,9% 31,0% 23,8% 22,4% 6,1% 50,2% 49,8% 8,0%

http://www.val.se