Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 60 Gränbyparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
60 Gränbyparken 1069 35,9% 39,1% 12,4% 12,5% 6,5% 49,7% 50,3% 15,2%  
Summa 1069 35,9% 39,1% 12,4% 12,5% 6,5% 49,7% 50,3% 15,2%

http://www.val.se