Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 62 Södra Löten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
62 Södra Löten 1103 26,9% 27,3% 22,6% 23,2% 8,4% 48,1% 51,9% 8,0%  
Summa 1103 26,9% 27,3% 22,6% 23,2% 8,4% 48,1% 51,9% 8,0%

http://www.val.se