Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 63 Östra Löten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
63 Östra Löten 689 21,2% 28,4% 23,5% 26,9% 5,8% 47,6% 52,4% 5,1%  
Summa 689 21,2% 28,4% 23,5% 26,9% 5,8% 47,6% 52,4% 5,1%

http://www.val.se