Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 66 Nyby gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
66 Nyby gård 985 22,2% 35,3% 23,1% 19,3% 6,6% 47,7% 52,3% 6,3%  
Summa 985 22,2% 35,3% 23,1% 19,3% 6,6% 47,7% 52,3% 6,3%

http://www.val.se