Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 68 Södra Nyby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
68 Södra Nyby 1151 20,3% 30,0% 24,2% 25,5% 6,1% 47,6% 52,4% 6,0%  
Summa 1151 20,3% 30,0% 24,2% 25,5% 6,1% 47,6% 52,4% 6,0%

http://www.val.se