Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 69 Norra Nyby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
69 Norra Nyby 1295 21,5% 24,1% 18,4% 36,0% 4,6% 48,7% 51,3% 5,7%  
Summa 1295 21,5% 24,1% 18,4% 36,0% 4,6% 48,7% 51,3% 5,7%

http://www.val.se