Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 70 Gamla Uppsala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
70 Gamla Uppsala 1311 14,0% 46,5% 22,3% 17,2% 5,7% 53,1% 46,9% 3,7%  
Summa 1311 14,0% 46,5% 22,3% 17,2% 5,7% 53,1% 46,9% 3,7%

http://www.val.se