Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 139 Byggmästaren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
139 Byggmästaren 1185 32,4% 28,0% 14,9% 24,7% 3,1% 47,9% 52,1% 3,2%  
Summa 1185 32,4% 28,0% 14,9% 24,7% 3,1% 47,9% 52,1% 3,2%

http://www.val.se