Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 140 Södra Salabacke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
140 Södra Salabacke 1166 27,2% 32,3% 19,3% 21,2% 6,8% 47,8% 52,2% 4,0%  
Summa 1166 27,2% 32,3% 19,3% 21,2% 6,8% 47,8% 52,2% 4,0%

http://www.val.se