Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 141 Skomakarberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
141 Skomakarberget 898 18,5% 30,6% 29,1% 21,8% 3,7% 41,9% 58,1% 5,0%  
Summa 898 18,5% 30,6% 29,1% 21,8% 3,7% 41,9% 58,1% 5,0%

http://www.val.se