Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 142 Norra Salabacke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
142 Norra Salabacke 1184 24,5% 24,4% 16,2% 34,9% 3,3% 48,6% 51,4% 2,9%  
Summa 1184 24,5% 24,4% 16,2% 34,9% 3,3% 48,6% 51,4% 2,9%

http://www.val.se