Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 144 Källsprånget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
144 Källsprånget 685 21,6% 34,3% 19,7% 24,4% 6,0% 41,6% 58,4% 4,1%  
Summa 685 21,6% 34,3% 19,7% 24,4% 6,0% 41,6% 58,4% 4,1%

http://www.val.se