Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 145 Östra Salabacke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
145 Östra Salabacke 1246 25,1% 31,6% 16,7% 26,6% 5,3% 47,2% 52,8% 3,7%  
Summa 1246 25,1% 31,6% 16,7% 26,6% 5,3% 47,2% 52,8% 3,7%

http://www.val.se