Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 146 Norra Årsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
146 Norra Årsta 1238 20,0% 28,9% 25,0% 26,2% 2,7% 46,4% 53,6% 3,6%  
Summa 1238 20,0% 28,9% 25,0% 26,2% 2,7% 46,4% 53,6% 3,6%

http://www.val.se