Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 147 Centrala Årsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
147 Centrala Årsta 1194 14,7% 24,5% 20,1% 40,7% 5,6% 46,7% 53,3% 4,0%  
Summa 1194 14,7% 24,5% 20,1% 40,7% 5,6% 46,7% 53,3% 4,0%

http://www.val.se