Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 148 Södra Årsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
148 Södra Årsta 1110 19,5% 25,0% 17,2% 38,4% 4,1% 44,6% 55,4% 5,5%  
Summa 1110 19,5% 25,0% 17,2% 38,4% 4,1% 44,6% 55,4% 5,5%

http://www.val.se