Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 150 Östra Årsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
150 Östra Årsta 632 19,5% 28,3% 28,0% 24,2% 11,4% 51,9% 48,1% 5,7%  
Summa 632 19,5% 28,3% 28,0% 24,2% 11,4% 51,9% 48,1% 5,7%

http://www.val.se