Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 151 Slavsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
151 Slavsta 1276 26,6% 42,6% 19,4% 11,4% 8,6% 49,1% 50,9% 7,6%  
Summa 1276 26,6% 42,6% 19,4% 11,4% 8,6% 49,1% 50,9% 7,6%

http://www.val.se