Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 222 Nåntuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
222 Nåntuna 1070 11,8% 42,0% 21,2% 25,0% 5,7% 49,0% 51,0% 3,2%  
Summa 1070 11,8% 42,0% 21,2% 25,0% 5,7% 49,0% 51,0% 3,2%

http://www.val.se