Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 223 Södra Nåntuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
223 Södra Nåntuna 754 13,4% 37,0% 28,2% 21,4% 7,8% 50,8% 49,2% 4,4%  
Summa 754 13,4% 37,0% 28,2% 21,4% 7,8% 50,8% 49,2% 4,4%

http://www.val.se