Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 224 Bergsbrunna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
224 Bergsbrunna 1035 16,0% 31,2% 28,2% 24,5% 8,2% 50,3% 49,7% 4,1%  
Summa 1035 16,0% 31,2% 28,2% 24,5% 8,2% 50,3% 49,7% 4,1%

http://www.val.se