Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 225 Nordvästra Sävja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
225 Nordvästra Sävja 894 19,7% 31,8% 30,8% 17,8% 7,3% 46,5% 53,5% 3,6%  
Summa 894 19,7% 31,8% 30,8% 17,8% 7,3% 46,5% 53,5% 3,6%

http://www.val.se