Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 226 Nordöstra Sävja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
226 Nordöstra Sävja 928 24,8% 32,1% 28,4% 14,7% 10,3% 47,5% 52,5% 6,9%  
Summa 928 24,8% 32,1% 28,4% 14,7% 10,3% 47,5% 52,5% 6,9%

http://www.val.se